Skip to main content
 

Vijfde ziekte

Symptomen

Komt meestal voor bij kinderen van 4-10 jaar. Er zijn rode wangen met roze-rode vlekjes. De vlekjes breiden zich uit over romp en ledematen. Uiteindelijk worden de vlekjes samengevoegd tot grotere vlekken. Meestal zijn kinderen niet erg ziek, meestal geen koorts, soms wel jeuk.

Incubatietijd

De ziekte is besmettelijk, vooral als er nog geen symptomen zijn. Het duurt het ongeveer 2 weken voordat je ziek wordt. De ziekte is besmettelijk in de week voordat de vlekjes optreden. Zodra de vlekjes zichtbaar zijn, is het niet meer besmettelijk. Het is dus lastig om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Behandeling

Het gaat vanzelf weer over, zonder restverschijnselen. Een kind is meestal niet ziek en kan gewoon naar school. Behandeling is niet mogelijk. Zo nodig kan er iets op de huid gesmeerd worden tegen de jeuk.

Ben ik beschermd?

Als je het een keer gehad hebt, ben je beschermd en kan je het niet nog eens krijgen. Er is geen inenting voor. Ongeveer de helft van de vrouwen in de geslachtsrijpe leeftijd heeft de ziekte nooit meegemaakt en is dus niet beschermd.

Risico's voor de foetus

Als je tijdens de besmettelijke periode in contact komt met een kind die de vijfde ziekte heeft is het risico van besmetting 6-20%. Bij een besmetting van een zwangere vrouw in de eerste helft van de zwangerschap, is het risico dat het kind besmet wordt 30% Bij een zeer jonge zwangerschap zal dit vaak een miskraam tot gevolg hebben. Later in de zwangerschap wordt vooral de bloedaanmaak verstoord. Hierdoor treedt een ernstige vorm van bloedarmoede op en gaat het hart minder goed werken. Dit kan als gevolg hebben dat er een vochtophoping gaat plaatsvinden bij het kind (hydrops foetalis), als dit niet wordt, of kan worden behandeld volgt het overlijden van de baby. Onder alle geïnfecteerde zwangeren (ongeacht de duur van de zwangerschap) wordt een foetale sterfte gezien van 9%, in het tweede trimester 13-26 weken wordt een duidelijk verhoogd risico op foetale sterfte gezien.

Wat te doen als je onvoldoende beschermd bent?

De ziekte is besmettelijk nog voordat er huiduitslag optreedt. Mocht je horen dat de vijfde ziekte voorkomt, mijdt dan contact met kinderen tussen de 4-10 jaar, die in contact zijn geweest met het kind met de vijfde ziekte. Kom je er toch mee in contact, dan is het risico dat je zelf besmet raakt 6-20%. Krijg je zelf na dit contact huiduitslag of gewrichtspijn, neem dan contact op met de verloskundige of huisarts. Er zal een verwijzing plaatsvinden naar de gynaecoloog of een virologisch laboratorium die nader onderzoek doen. Soms is het mogelijk om de baby te behandelen door intra-uterien (in de baarmoeder) bloedtransfusies te geven mocht blijken dat het kind besmet is en er een verhoogde bloedafbraak plaatsvindt. Of en hoe de behandeling mogelijk is, is afhankelijk van de zwangerschapsduur en de ernst van de complicaties.