COVID UPDATE JUNI 2021

By | Nieuws | No Comments

Ondertussen is het 26 juni en zijn gelukkig veel verruimingen mogelijk vanuit de overheid.

We moeten ervoor blijven waken dat zowel jullie als wij gezond blijven. De 1,5 meter afstand is een lastige in ons vak maar gelukkig meestal wel mogelijk. Veel zwangeren zijn (nog) niet gevaccineerd en behoren wel tot een groep met een groter risico op complicaties als ze Covid krijgen. Daarom hebben wij besloten om voor jullie en onze veiligheid toch het mondkapje te blijven dragen als we langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden. We laten de keus aan jullie of je wel of niet een mondkapje wilt dragen.

 De zwangerschapscontrole :

 • Je mag samen (inclusief jezelf dus met 2 personen) en eventueel met 1 kind naar het spreekuur komen! Dat betekent dat dus ook iemand anders dan je partner mag meekomen.
 • Je mag alleen op controle komen als je geen COVID19 achtige klachten hebt. Dit geldt ook voor je partner en kinderen. Indien er wel klachten zijn overleg telefonisch met ons wat te doen.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Kom op tijd, dus niet te vroeg hierdoor is er genoeg plek in de wachtkamer voor iedereen om de 1,5 m afstand te kunnen bewaren

Bevalling:

Je mag samen met je verloskundige thuis of in het ziekenhuis bevallen. Beide is net zo veilig.
Tijdens de bevalling mag er 1 iemand extra aanwezig zijn naast je partner. Denk bijvoorbeeld aan je verloskundige als je naar de gynaecoloog verwezen wordt. Een student Verloskunde kan ook daardoor bij de bevalling aanwezig zijn als je dat wilt. Maar je mag ook je moeder bijvoorbeeld vragen.

 • Bij COVID achtige klachten maar geen koorts mag je samen met je verloskundige bevallen. We zorgen dan wel voor genoeg beschermende materialen.
 • Mocht je koorts hebben dan beval je altijd onder begeleiding van de gynaecoloog.

Kraambed:

 • Thuis zal de kraamverzorgster bij jullie in huis zijn. Terwijl dat zij er is mag er bezoek komen, maar stem dit wel even af. Wij doen alle kraamcontroles weer fysiek.
 • De hielprik en gehoortest worden thuis uitgevoerd. Tijdens deze momenten mag er geen extra bezoek in huis zijn.
 • In het Zuyderland mag je partner altijd bij je zijn en hij mag ook blijven slapen na de bevalling. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.
 • In het MUMC mag je partner niet blijven slapen na de bevalling. Je partner mag van 8:00 t/m 20:00 uur op de afdeling bij jouw en je baby zijn. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.

Vaccineren is veilig tijdens de zwangerschap

By | Nieuws | No Comments

Ben je zwanger? Dan kun je je ook veilig laten vaccineren tegen corona, bij voorkeur met Pfizer of Moderna.

Eerder was het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te laten vaccineren. De werkgroep Corona van beroepsverenigingen in de geboortezorg, heeft dit standpunt herzien na grootschalig onderzoek in onder andere de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd met Pfizer of Moderna zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Ook ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.

De werkgroep bestaat uit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Heb je vragen over vaccinatie? Bekijk dan de Q&A of stuur ons een mailtje.

 

Bron: KNOV 24-4-2021

COVID-19 VACCINATIE EN ZWANGERSCHAP

By | Nieuws | No Comments

In onderzoeken zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we de vaccinatie tijdens de zwangerschap op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren. Ben je zwanger geworden tussen de eerste en tweede vaccinatie, dan adviseren we je om de tweede vaccinatie na de zwangerschap te halen.

Soms zijn er redenen om je wel te laten vaccineren als je zwanger bent. Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Een andere reden om te kiezen voor vaccinatie tijdens de zwangerschap is als je op je werk risico loopt op besmetting met het coronavirus. Het advies is om je op je werk zoveel mogelijk aan alle voorschriften te houden, en de juiste beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers te gebruiken. Zo kun je jezelf te beschermen, en beperk je het risico op besmetting.

Als je je laat vaccineren tijdens je zwangerschap verzoeken we je om dit te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen doet onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties en geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap aan het onderzoek meedoen via Moeders van Morgen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar deze website

Bron RIVM

CORONA

By | Nieuws | No Comments

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.  

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap  

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op deverloskundige.nl vind je informatie. 

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts. 

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:  

 • Was regelmatig je handen 
 • Hoest of nies in je elleboog 
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg  
 • Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol 
 • Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen  – Houd sociale afstand 

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie  

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:  

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.  
 • Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. 
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.  
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.  
 • Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.  
 • De echo-afspraken van de 20-weken echo en de groeiecho’s blijven staan.  
 • Kraamvisites doen wij dagelijks telefonisch tenzij er een echte medische noodzaak is. 
 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch. 
 • Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.  
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.  
 • Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.  
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.  
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.  
 • Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

 Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus  

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen. 

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website en Facebook van onze praktijk kijken! 

 

KINKHOEST VACCINATIE

By | Nieuws | No Comments

Vanaf half december 2019 krijgen alle zwangere vrouwen de kinkhoest vaccinatie (ook wel 22- weken prik) gratis aangeboden vanuit het rijksvaccinatieprogramma.

Je kunt de vaccinatie halen vanaf de 22e week in je zwangerschap tot aan de bevalling. We adviseren het wel zo snel mogelijk te doen na de 22e week. Want dan is je baby ook beschermd als hij of zij te vroeg is geboren. Je kind is voldoende beschermd als je de prik minimaal 2 weken voor de geboorte hebt gehad. De vaccinatie zorgt ervoor dat de baby dus al vóór de geboorte is beschermd tegen kinkhoest. Het is veilig voor jou en je kindje om deze prik te halen al kun je er wel milde bijwerkingen van krijgen. Deze gaan meestal snel vanzelf weer over.

Via het consultatiebureau kun je een afspraak maken voor de vaccinatie.

Heb je de prik later gehad dan 2 weken voor de geboorte? Dan is je kind mogelijk niet helemaal beschermd. Maar jijzelf wel! Want de 22 wekenprik beschermt ook de moeder tegen kinkhoest. Zo kun jij je baby in ieder geval niet zelf besmetten. Ongeveer 40 procent van de baby’s met kinkhoest krijgt dit via de moeder. Dus ook aan het eind van je zwangerschap heeft het nog steeds zin om de 22 wekenprik te halen.

Tijdens het spreekuur ontvang je de folders en meer informatie is te lezen op de website van RIVM.

 

Bron RIVM dec 2019

 

ZWANGERSCHAP EN ZORGVERZEKERING

By | Nieuws | No Comments

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Dan gaat er veel veranderen. Het is belangrijk dat je zorgverzekering bij je blijft passen. Kijk daarom goed naar de dekking. Sommige vergoedingen voor zwangerschap krijg je namelijk volledig uit de basisverzekering vergoed. Voor andere vergoedingen moet je een aanvullende verzekering afsluiten.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de zorg rondom zwangerschap en geboorte vergoed gaat worden door de maatschappij waar je een contract hebt lopen bij de start van je zwangerschap. Dit betekent dus dat als je per 1-1-2019 overstapt naar een andere maatschappij de zorg vergoed zal worden door de oude verzekeringsmaatschappij. Hierdoor ontstaat wel eens verwarring omdat je dan toch andere vergoedingen krijgt als die je zou verwachten.

Wil je meer weten hierover kijk dan op deze website.

MENINGOKOKKENZIEKTE

By | Nieuws | No Comments

Er is gestart met een vaccinatieprogramma onder tieners en kinderen van 14 maanden. Personen buiten deze groep worden niet opgeroepen voor vaccinatie, ook zwangeren niet. Zwangeren lopen niet meer risico op meningokokkenziekte dan mensen die niet zwanger zijn. Meningokokkenziekte moet gemeld worden bij de GGD.  De GGD bekijkt vervolgens of het nodig is dat andere mensen die met de zieke in aanraking zijn geweest, gevaccineerd worden of antibiotica krijgen. Dat geldt ook voor mensen die zwanger zijn.

Lees meer informatie over meningokokkenziekte op de website van het RIVM.

 

Bron: KNOV 20-9-2018

BESCHIKBAARHEID KINKHOEST VACCIN

By | Nieuws | No Comments

De staatssecretaris heeft besloten dat hij maternale kinkhoestvaccinatie wil invoeren mits dit uitvoerbaar en betaalbaar is. Op dit moment is het DKT- en DKTP-vaccin niet in ruime mate beschikbaar in Nederland.

Totdat er een definitief besluit is, kunnen zwangeren die de vaccinatie willen terecht bij de huisarts en de GGD. Bij de GGD is nog enige beschikbaarheid van het vaccin. Een vaccinatie bij de GGD kost tussen de 45-65 euro, afhankelijk van de lengte van het consult.

Implementatie maternale kinkhoestvaccinatie

Het ministerie van VWS met het RIVM en de betrokken beroepsgroepen, waaronder de KNOV, werken op dit moment aan een haalbare uitvoeringsvariant. De KNOV wil het goed regelen voor de verloskundige en de zwangere.

Lees verder in het nieuwsbericht ‘Staatssecretaris onderzoekt scenario’s implementatie maternale kinkhoestvaccinatie’

 

Bron KNOV 29-3-2018

OVERWEGING AFSCHAFFING EIGEN BIJDRAGE VOOR POLIKLINISCHE BEVALLING

By | Geen categorie, Nieuws | No Comments

In een brief naar de Tweede Kamer heeft minister Schippers bekend gemaakt dat ze in het voorjaar van 2017 een besluit neemt over het afschaffen van de eigen betaling bij de poliklinische bevalling zonder indicatie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat afschaffing van de eigen bijdrage ongeveer € 12,5 miljoen euro kost. De minister heeft opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar dit bedrag. De uitkomsten van dit onderzoek zal ze betrekken bij haar besluitvorming. Volgens onderzoek van het Zorginstituut valt echter niet goed te onderbouwen wat de kosten en baten zijn van afschaffing. Zij pleiten ervoor om de eigen betaling af te schaffen, omdat dit niet past in de geest van de beoogde integrale geboortezorg.

Op dit moment betalen zwangeren een deel van de kosten zelf als ze zonder medische noodzaak in een instelling (poliklinisch of geboortecentrum) bevallen van een eerstelijns verloskundige. Voor eenzelfde bevalling met een ruggenprik is geen betaling verschuldigd. Sinds 2009 is de ruggenprik beschikbaar voor iedere zwangere.

Onderzoek van het Zorginstituut Nederland laat zien dat er sinds 2009 een stijging van 6,2% is van het aantal bevallingen met ruggenprik. Er is nog discussie of de stijging van het aantal ruggenprikken is ontstaan omdat vrouwen de eigen bijdrage op deze manier proberen te voorkomen. Het Zorginstituut is van mening dat de afschaffing van de eigen bijdrage kan leiden tot een daling van het aantal thuisbevallingen, maar verwacht wel dat thuisbevallingen blijven bestaan. Volgens het Zorginstituut moet het uitgangspunt moet zijn dat de zwangere vrouw altijd centraal staat: “Per individuele zwangerschap moet worden bekeken wat de beste locatie is om te bevallen. Bij die keuze mag wel of geen eigen betaling geen rol spelen.”.

 

Bron: KNOV 11 nov 2016

LICHAMELIJK ZWAAR WERK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

By | Nieuws, Zwangerschap | No Comments

Loop of sta je veel tijdens je werk of til je regelmatig kinderen of patiënten? Dan is de kans groot dat je werk lichamelijk belastend is.

Met lichamelijk zwaar werk bedoelen we werkzaamheden waarbij je veel kracht moet leveren, zoals bij dragen, tillen, duwen en trekken. Denk bijvoorbeeld aan het sjouwen van kra en, het verplaatsen van dozen, het optillen van kinde- ren, patiënten of bejaarden of het duwen en trekken van rolcontainers. Ook bepaalde houdingen kunnen lichamelijk zwaar zijn, zoals veel moeten bukken, hurken, knielen (bijvoorbeeld in de kinderopvang). Ook veel (trap)lopen of lang moeten staan (bijvoorbeeld in de horeca), horen bij lichamelijk zwaar werk.

Als je zwanger bent en lichamelijk zwaar werk verricht, zijn er risico’s voor de zwangerschap. Wil je meer weten hierover lees dan deze folder.