Skip to main content
 

Erkenning en ouderlijke gezag

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap dan is de biologische vader niet automatisch de juridische vader van jullie kindje. Daarom kun je ervoor kiezen dat hij het kindje erkent. Dit kun je laten doen bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont.

Erkennen betekent niet dat de vader dan ook beslissingen mag nemen over de opvoeding en verzorging of een handtekening mag zetten bij rechtshandelingen die hij in naam van jullie zoon of dochter wil zetten. Daarvoor heeft hij ook het ouderlijke gezag nodig. Dit regel je bij de rechtbank van de gemeente waar je woont.

 

Erkenning

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader legt door de erkenning vast, het vaderschap te aanvaarden en de rechten maar ook de plicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een erfenis.

Erkennen kun je op een aantal momenten laten doen maar het gemakkelijkst tijdens de zwangerschap. Als moeder moet je hierbij altijd aanwezig zijn. De erkenning kan ook na de bevalling, bij de geboorte aangifte, plaatsvinden. Dit is voor de moeder nogal belastend omdat de aangifte moet plaatsvinden binnen 3 werkdagen na de geboorte. Je kunt het ook op nog moment na de geboorte regelen, er wordt dan een aparte akte van erkenning opgesteld.

Er zijn geen kosten verbonden aan erkenning maar wil je een document opvragen dan moet je hiervoor wel betalen. Tevens zijn er een aantal zaken waar de vader aan moet voldoen om het kindje te kunnen erkennen. Meer hierover kun je lezen op de website van de Rijksoverheid.

 

Ouderlijk gezag

Wil je het ouderlijk gezag aanvragen dan kan dat alleen als de vader het kindje heeft erkend. Dit verzoek indienen kan digitaal of schriftelijk en kan pas geregeld worden na de geboorte omdat hiervoor het BSN nummer van jullie kindje nodig is.

Het digitaal aanvragen van het ouderlijk gezag is gratis. Doe je het schriftelijk dan moeten er officiële documenten meegestuurd worden die eerst bij de gemeente moeten worden opgevraagd. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden. Nadat je aan alle voorwaarden voldoet en samen de aanvraag hebt gedaan krijgen jullie binnen 2 weken een uittreksel uit het Gezagsregister.

Meer informatie over ouderlijk gezag kun je vinden op de websites van De Rijksoverheid en Rechtspraak