Skip to main content
 

NIPT

De NIPT (Non Invasieve Prenatale Test) is een screeningsbloedtest. Hiermee kun je in bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jou kindje een chromosoom afwijking heeft. Er wordt gekeken naar het Down-, Edwards- en Patausyndroom. Mensen met downsyndroom worden geboren met een verstandelijke beperking. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwardssyndroom en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen waarbij de meeste kinderen voor of kort na de geboorte komen te overlijden.

De NIPT kan ook andere aandoening vinden, deze noemen we nevenbevindingen. Je kunt zelf bepalen of je kiest om deze nevenbevindingen te laten onderzoeken.

Bloedafname voor de NIPT kan al vanaf 10 weken zwangerschap. Je kiest uiteraard zelf of je de NIPT wilt. Om een beslissing te nemen kunnen een aantal vragen van belang zijn: hoeveel wil je tijdens de zwangerschap al weten over je ongeboren kindje en wat zou je doen met de uitslag waaruit blijkt dat je kindje het Down-, Edwards-, of Patausyndroom heeft.

Aan de NIPT zijn geen kosten verbonden, het wordt ook niet verrekend met je eigen risico.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De uitslag van de test ontvang je binnen 10 kalenderdagen. De uitslag wordt schriftelijk of telefonisch door ons gegeven. De uitslag kan zijn: afwijkend of niet-afwijkend.

De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Getest wordt het DNA in het bloed van de zwangere: ongeveer 90% van dit DNA komt van de moeder, ongeveer 10% komt van de placenta (moederkoek). Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker.
Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om zekerheid te krijgen kun je een vervolgonderzoek laten doen.

Wanneer je hebt gekozen voor de nevenbevindingen ontvang je hiervan ook een uitslag.

Soms mislukt de NIPT en komt er geen uitslag, dit gebeurt bij 20 op de 1000 vrouwen. Het kan verschillende redenen hebben dat de test niet is gelukt. Je kunt dan opnieuw bloed voor de NIPT laten afnemen. Bij de meeste vrouwen lukt de NIPT dan alsnog.

Voorlichting tijdens het spreekuur

Tijdens de eerste afspraak kun je meer informatie krijgen over prenatale screening. Tijdens het uitgebreide gesprek bespreken we samen de verschillende vormen van prenatale screening zodat je uiteindelijk een goed geïnformeerde keuze kunt maken om wel of niet deel te nemen.

Wil je meer informatie over het onderzoek NIPT kijk dan op de volgende website