Skip to main content

Klachten

Als verloskundigenpraktijk vinden we het heel belangrijk dat jullie tevreden zijn over onze zorg. Heb je een klacht over onze zorg of over onze bejegening, dan is het van belang om dit in de eerste instantie bij ons aan te geven. Door het bespreekbaar te maken kunnen we ons best doen om het samen op te lossen. Vaak is dit voldoende om tot een oplossing te komen.

Wanneer een gesprek met ons niet mogelijk is of wanneer het gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan klachtenfunctionaris. Beide partijen kunnen hierbij de klachtenfunctionaris inschakelen. Er wordt dan geprobeerd om de klacht binnen 6 weken af te handelen. Komen we er dan samen niet uit dan kun je als client de klacht nog voorleggen bij de Geschilleninstantie Verloskunde.

Voor meer informatie verwijzen we je naar de  klachtenbrochure en de klachtenregeling van de KNOV.