Skip to main content
 

Aangifte

Binnen drie werkdagen na de geboorte moet de baby worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de baby geboren is. De geboortedag zelf telt niet mee voor de aangiftetermijn.

Aan deze aangifte zijn geen kosten verbonden. Wel moet je een aantal documenten meenemen, te weten;

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder
  • Eventueel trouwboekje (dan wordt de baby bijgeschreven in het trouwboekje)
  • Eventueel akte van erkenning (als het kindje voor de geboorte is erkend)

Meestal wordt de aangifte door de vader gedaan, maar het mag ook door iemand anders gedaan worden. Deze persoon moet wel bij de bevalling aanwezig geweest zijn!