Skip to main content
 

Frenulotomie

Regelmatig komt het voor dat baby’s kampen met een te kort of te strak tongriempje. Een abnormaal korte tongriem veroorzaakt soms problemen door een beperkte mobiliteit van de tong waardoor er op korte en lange termijn problemen kunnen ontstaan. Op zuigelingenleeftijd zijn dit problemen bij de borstvoeding. Op latere leeftijd treden problemen op bij onder andere spraakontwikkeling, tandvleeshygiëne, ijsjes likken, bespelen van blaasinstrumenten en tongzoenen

Frenulotomie oftewel het klieven van het tongriempje is een eenvoudige, pijnloze en eeuwenoude ingreep die tot 6 weken na de geboorte door een verloskundige of lactatiekundige mag worden uitgevoerd. De verloskundigen in onze praktijk zijn allemaal gespecialiseerd in het uitvoeren van deze ingreep.

Bij een pasgeborene

Een strak tongriempje kan de pasgeboren baby beperken in het goed naar voren brengen van de tong. Dit bemoeilijkt het omvatten van de tepel en de tepelhof en het eruit drinken van de melk. Het vacuüm wordt dan snel verbroken, waardoor er een klikkend of smakkend geluid tijdens het borstvoeden te horen is. Hierdoor ontstaat mogelijk onrust en frustratie bij de baby wat dan weer kan leiden tot slecht drinken en onvoldoende groei. Ondanks goed aanleggen kunnen er door het veranderde zuigpatroon tepelkloven bij de moeder ontstaan. Omdat de borsten slecht leeggedronken worden kan de melkproductie teruglopen of kan er een borstontsteking ontstaan. Ook als je baby flesvoeding krijgt dan kan er ook een probleem optreden met drinken. Net als bij borstvoeding, moet het kind bij een flessenspeen een vacuüm maken. Lukt dit niet goed dan komt er veel lucht bij de voeding en krijgt de baby meer last van buikkrampen. Heeft jouw baby, ondanks een korte tongriem, helemaal geen problemen met drinken, dan kunnen onderstaande redenen (die optreden op latere leeftijd) toch overwegingen zijn om de tongriem te laten klieven:

Op latere leeftijd

Kleuters die gaan leren praten, kunnen grote hinder ondervinden van een te korte tongriem. Om goed te leren praten, heb je namelijk een goede, beweeglijke tong nodig. Ook kunnen er sociale problemen ontstaan zoals het onvermogen een blaasinstrument te bespelen, problemen met likken aan een ijsje en niet in staat zijn tot tongzoenen. Tevens kunnen er gebitsproblemen optreden, zoals een spleetje tussen de middelste snijtanden in de onderkaak, als gevolg van druk door het strakke tongriempje. De mond is minder goed schoon te houden want etensresten blijven langer in de mond zitten omdat het likken langs de tanden en lippen moeilijk gaat.

Ingreep

In de achttiende eeuw werd aanbevolen om een te strak zittend tongriempje bij de pasgeborene op te heffen. Dit om het geven van borstvoeding te vergemakkelijken. Het was zelfs de gewoonte van de vroedvrouwen om bij elke pasgeborene het tongriempje (frenulum) met hun vingernagels door te snijden!

Een verkorte tongriem kan heel makkelijk verholpen worden. De methode die het meest gebruikt wordt, is het doorknippen van het tongriempje en dit neemt 10 tot 15 seconden in beslag. Je baby wordt (gewikkeld in een doek) met het hoofd naar de verloskundige geplaatst. Zij neemt dan een sleufsonde om te tong omhoog te tillen, waardoor je goed zicht krijgt op de tongriem en voorkomt dat de tong geraakt wordt. Een smalle steriele schaar wordt onder de top van de tong geplaatst en het tongriempje wordt ingeknipt. Daarbij wordt naar achteren geknipt dicht tegen de tong aan, om letsel aan de onderliggende klieren te vermijden. Soms zien we een klein beetje bloed. Pijnstilling en antibiotica zijn niet nodig. Er bestaat in Nederland geen eenduidige mening over het beleid en de behandeling van een te korte tongriem. Zowel tussen als binnen de betrokken specialismen (KNO-artsen, kinderartsen, huisartsen, logopedisten, lactatiekundigen en verloskundigen) wordt er verschillend over gedacht. Sommigen erkennen dat er problemen kunnen optreden bij een te korte tongriem en zijn positief over het doorknippen. Anderen denken weer dat een te korte tongriem geen problemen oplevert voor de baby en stellen dus dat behandeling dus niet nodig is. In onze verloskundigenpraktijk zijn wij van mening, dat het wel degelijk het overwegen waard is, om een verkorte tongriem te klieven.

Als wij bij een pas geboren baby een te korte tongriem vaststellen zullen we de ouders volledig voorlichten over deze aandoening, mogelijke gevolgen en behandelingsopties. Als er problemen met de borstvoeding/ flesvoeding optreden zullen we de ingreep al tijdens de kraamperiode uitvoeren.

We beoordelen eerst of we het wel nodig vinden om te klieven en of het kan. Als het tongetje van je baby is gekliefd zie je meestal meteen resultaat. Sommige baby´s moeten even huilen en anderen slapen gewoon door tijdens de ingreep. Soms zie je ook wat bloed en soms helemaal niets. Je mag je baby meteen voeden als alles achter de rug is. Wij voeren de ingreep bij voorkeur uit bij jullie thuis. Meer informatie is te lezen op deze website.