Skip to main content
All Posts By

admin

NIPT vanaf 1 april 2023

By Nieuws

Met de NIPT (niet-invasieve prenatale test ) kun je in jouw bloed laten onderzoeken of de baby in jouw buik downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft. Je kiest zelf of je dit onderzoek wilt.

Op 1 april 2023 wordt de NIPT onderdeel van het reguliere programma prenatale screening (onderzoek in de zwangerschap). Wat verandert er? En hoe ziet de overgang naar deze nieuwe situatie eruit?

Op dit moment is het nog zo dat je alleen meedoen aan de NIPT, als je meedoet aan een wetenschappelijke studie (TRIDENT):
TRIDENT-1 studie voor hoog-risico zwangeren.
TRIDENT-2 studie voor alle zwangeren.
Doel van deze studies is nagaan hoe de NIPT in Nederland zo goed mogelijk aangeboden kan worden. De studies stoppen op 1 april 2023. Je kiest zelf of je onderzoek wilt. Dat blijft dus hetzelfde.

Dit verandert er vanaf 1 april:

– Je hoeft geen toestemmingsformulier meer te ondertekenen
– Uitvoering van de NIPT kan vanaf 10 weken
– Er zijn geen kosten meer aan verbonden

Wil je meer lezen over NIPT na april 2023 kijk dan op de website van het RIVM

Bron: RIVM maart 2023

PREM

By Nieuws

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren (verloskundige, gynaecoloog, kraamzorg, etc) ervaringen van cliënten meten. Alle organisaties gebruiken hiervoor vanaf 1 januari dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die we samen hebben ontwikkeld.

Elke kraamvrouw krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor jou als kraamvrouw en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door jou zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisatie. Je beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smiley’s. Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

Deze vragenlijsten maken het voor de zorgverleners mogelijk om de zorg te evalueren, goede zorg voort te zetten en aandachtspunten te verbeteren.

Wil je meer weten kijk dan naar deze korte informatie film

 

bron: Kennisnet geboortezorg/ CPZ 2022

NIEUWE VOORLICHTING

By Nieuws

Sinds kort hebben we een heel nieuwe website met voorlichting over zwanger worden, zwanger zijn en de bevalling.

De nieuwe website met 360 graden filmpjes zijn voor iedereen gratis toegankelijk en geven allerlei informatie voor mensen die zwanger willen worden of al zwanger zijn. Hierbij maakt het niet uit of je bij de gynaecoloog gecontroleerd wordt of door ons in de verloskundigenpraktijk.

Kijk gerust eens rond op de website 

 

 

MOEILIJK ZWANGER WORDEN

By Nieuws

Het krijgen van een kindje is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. 1 op de 6 vrouwen raakt niet binnen een jaar zwanger.

De ideale leeftijd om zwanger te worden, is tussen de 25 en 35 jaar. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld iets ouder dan 29 jaar als ze hun eerste kindje krijgen. Gemiddeld heb je 20% kans per maand om zwanger te worden. Als je ouder bent dan 35 jaar, kan het langer duren om zwanger te worden. Na je 35ste is de kans nog 10%. Als je ouder bent dan 35 heb je helaas ook meer kans op een miskraam, chromosoom afwijkingen bij de baby en problemen tijdens de zwangerschap.

Als je al meer dan een jaar probeert zwanger te worden en het lukt niet dan is er een mogelijkheid om een afspraak bij ons te maken. Wanneer er tijdens het gesprek bij ons geen aanwijsbare oorzaak te vinden is kun je via ons een doorverwijzing krijgen naar de gynaecoloog. Daar zullen ze verder onderzoek doen om te kijken of er wel een reden te vinden is waarom je niet zwanger wordt. Mogelijk kom je dan in aanmelding voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Maar ook met een behandeling lukt het helaas niet altijd om zwanger te worden.

Meer informatie over behandelingen en vruchtbaarheidsproblemen is te vinden op Freya

Bron: KNOV, Freya

ZWANGERSCHAP EN COVID VACCINATIE

By Nieuws

Er is al heel veel informatie te vinden op internet over het wel of niet vaccineren tegen Covid als je zwanger bent.

Dit is geen gemakkelijke keuze, dat begrijpen we volkomen. Om de keuze hopelijk wat makkelijker voor je te maken hebben we betrouwbare informatie verzameld die je kunnen helpen met het maken van een beslissing.

Op de website De Verloskundige staan verschillende filmpjes met uitgebreide uitleg. Besluit je je als zwangere niet te laten vaccineren blijft dan voorzichtig!

13 WEKEN ECHO

By Nieuws

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie.

De 13 wekenecho valt, net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Een paar weken voorafgaand aan 1 september starten verloskundigen en gynaecologen met het  informeren van zwangeren en partners over de 13 wekenecho. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden. Dit vindt plaats bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek in een academisch ziekenhuis.

Wetenschappelijke studie

De zwangere kan de 13 wekenecho alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid. Verder wordt in kaart gebracht hoe zwangeren, partners en zorgverleners deze echo ervaren. Als de resultaten bekend zijn, besluit het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   of ook deze echo wordt aangeboden als reguliere screening tijdens de zwangerschap. De studie duurt tot en met 2024.

 

Bron RIVM juli 2021

COVID UPDATE JUNI 2021

By Nieuws

Ondertussen is het 26 juni en zijn gelukkig veel verruimingen mogelijk vanuit de overheid.

We moeten ervoor blijven waken dat zowel jullie als wij gezond blijven. De 1,5 meter afstand is een lastige in ons vak maar gelukkig meestal wel mogelijk. Veel zwangeren zijn (nog) niet gevaccineerd en behoren wel tot een groep met een groter risico op complicaties als ze Covid krijgen. Daarom hebben wij besloten om voor jullie en onze veiligheid toch het mondkapje te blijven dragen als we langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden. We laten de keus aan jullie of je wel of niet een mondkapje wilt dragen.

 De zwangerschapscontrole :

 • Je mag samen (inclusief jezelf dus met 2 personen) en eventueel met 1 kind naar het spreekuur komen! Dat betekent dat dus ook iemand anders dan je partner mag meekomen.
 • Je mag alleen op controle komen als je geen COVID19 achtige klachten hebt. Dit geldt ook voor je partner en kinderen. Indien er wel klachten zijn overleg telefonisch met ons wat te doen.
 • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Kom op tijd, dus niet te vroeg hierdoor is er genoeg plek in de wachtkamer voor iedereen om de 1,5 m afstand te kunnen bewaren

Bevalling:

Je mag samen met je verloskundige thuis of in het ziekenhuis bevallen. Beide is net zo veilig.
Tijdens de bevalling mag er 1 iemand extra aanwezig zijn naast je partner. Denk bijvoorbeeld aan je verloskundige als je naar de gynaecoloog verwezen wordt. Een student Verloskunde kan ook daardoor bij de bevalling aanwezig zijn als je dat wilt. Maar je mag ook je moeder bijvoorbeeld vragen.

 • Bij COVID achtige klachten maar geen koorts mag je samen met je verloskundige bevallen. We zorgen dan wel voor genoeg beschermende materialen.
 • Mocht je koorts hebben dan beval je altijd onder begeleiding van de gynaecoloog.

Kraambed:

 • Thuis zal de kraamverzorgster bij jullie in huis zijn. Terwijl dat zij er is mag er bezoek komen, maar stem dit wel even af. Wij doen alle kraamcontroles weer fysiek.
 • De hielprik en gehoortest worden thuis uitgevoerd. Tijdens deze momenten mag er geen extra bezoek in huis zijn.
 • In het Zuyderland mag je partner altijd bij je zijn en hij mag ook blijven slapen na de bevalling. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.
 • In het MUMC mag je partner niet blijven slapen na de bevalling. Je partner mag van 8:00 t/m 20:00 uur op de afdeling bij jouw en je baby zijn. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.

Vaccineren is veilig tijdens de zwangerschap

By Nieuws

Ben je zwanger? Dan kun je je ook veilig laten vaccineren tegen corona, bij voorkeur met Pfizer of Moderna.

Eerder was het advies om alleen kwetsbare zwangere vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te laten vaccineren. De werkgroep Corona van beroepsverenigingen in de geboortezorg, heeft dit standpunt herzien na grootschalig onderzoek in onder andere de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten zijn 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd met Pfizer of Moderna zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Ook ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.

De werkgroep bestaat uit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Heb je vragen over vaccinatie? Bekijk dan de Q&A of stuur ons een mailtje.

 

Bron: KNOV 24-4-2021

COVID-19 VACCINATIE EN ZWANGERSCHAP

By Nieuws

In onderzoeken zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we de vaccinatie tijdens de zwangerschap op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren. Ben je zwanger geworden tussen de eerste en tweede vaccinatie, dan adviseren we je om de tweede vaccinatie na de zwangerschap te halen.

Soms zijn er redenen om je wel te laten vaccineren als je zwanger bent. Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Een andere reden om te kiezen voor vaccinatie tijdens de zwangerschap is als je op je werk risico loopt op besmetting met het coronavirus. Het advies is om je op je werk zoveel mogelijk aan alle voorschriften te houden, en de juiste beschermingsmiddelen zoals mondneusmaskers te gebruiken. Zo kun je jezelf te beschermen, en beperk je het risico op besmetting.

Als je je laat vaccineren tijdens je zwangerschap verzoeken we je om dit te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen doet onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties en geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap aan het onderzoek meedoen via Moeders van Morgen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar deze website

Bron RIVM

CORONA

By Nieuws

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.  

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap  

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op deverloskundige.nl vind je informatie. 

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts. 

Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:  

 • Was regelmatig je handen 
 • Hoest of nies in je elleboog 
 • Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg  
 • Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol 
 • Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen  – Houd sociale afstand 

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie  

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:  

 • Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige.  
 • Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn. 
 • Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.  
 • Vragen beantwoorden we telefonisch.  
 • Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen.  
 • De echo-afspraken van de 20-weken echo en de groeiecho’s blijven staan.  
 • Kraamvisites doen wij dagelijks telefonisch tenzij er een echte medische noodzaak is. 
 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch. 
 • Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.  
 • Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.  
 • Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben.  
 • Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.  
 • Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.  
 • Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

 Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus  

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen. 

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website en Facebook van onze praktijk kijken!