Skip to main content

COVID UPDATE JUNI 2021

By 1 juli 2021Nieuws

Ondertussen is het 26 juni en zijn gelukkig veel verruimingen mogelijk vanuit de overheid.

We moeten ervoor blijven waken dat zowel jullie als wij gezond blijven. De 1,5 meter afstand is een lastige in ons vak maar gelukkig meestal wel mogelijk. Veel zwangeren zijn (nog) niet gevaccineerd en behoren wel tot een groep met een groter risico op complicaties als ze Covid krijgen. Daarom hebben wij besloten om voor jullie en onze veiligheid toch het mondkapje te blijven dragen als we langer dan 15 minuten minder dan 1,5 meter afstand kunnen houden. We laten de keus aan jullie of je wel of niet een mondkapje wilt dragen.

 De zwangerschapscontrole :

  • Je mag samen (inclusief jezelf dus met 2 personen) en eventueel met 1 kind naar het spreekuur komen! Dat betekent dat dus ook iemand anders dan je partner mag meekomen.
  • Je mag alleen op controle komen als je geen COVID19 achtige klachten hebt. Dit geldt ook voor je partner en kinderen. Indien er wel klachten zijn overleg telefonisch met ons wat te doen.
  • We houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Kom op tijd, dus niet te vroeg hierdoor is er genoeg plek in de wachtkamer voor iedereen om de 1,5 m afstand te kunnen bewaren

Bevalling:

Je mag samen met je verloskundige thuis of in het ziekenhuis bevallen. Beide is net zo veilig.
Tijdens de bevalling mag er 1 iemand extra aanwezig zijn naast je partner. Denk bijvoorbeeld aan je verloskundige als je naar de gynaecoloog verwezen wordt. Een student Verloskunde kan ook daardoor bij de bevalling aanwezig zijn als je dat wilt. Maar je mag ook je moeder bijvoorbeeld vragen.

  • Bij COVID achtige klachten maar geen koorts mag je samen met je verloskundige bevallen. We zorgen dan wel voor genoeg beschermende materialen.
  • Mocht je koorts hebben dan beval je altijd onder begeleiding van de gynaecoloog.

Kraambed:

  • Thuis zal de kraamverzorgster bij jullie in huis zijn. Terwijl dat zij er is mag er bezoek komen, maar stem dit wel even af. Wij doen alle kraamcontroles weer fysiek.
  • De hielprik en gehoortest worden thuis uitgevoerd. Tijdens deze momenten mag er geen extra bezoek in huis zijn.
  • In het Zuyderland mag je partner altijd bij je zijn en hij mag ook blijven slapen na de bevalling. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.
  • In het MUMC mag je partner niet blijven slapen na de bevalling. Je partner mag van 8:00 t/m 20:00 uur op de afdeling bij jouw en je baby zijn. Je mag bezoek van 2 personen ontvangen per dag tijdens de bezoektijden.
admin

Author admin

More posts by admin