All Posts By

admin

BESCHIKBAARHEID KINKHOEST VACCIN

By | Nieuws | No Comments

De staatssecretaris heeft besloten dat hij maternale kinkhoestvaccinatie wil invoeren mits dit uitvoerbaar en betaalbaar is. Op dit moment is het DKT- en DKTP-vaccin niet in ruime mate beschikbaar in Nederland.

Totdat er een definitief besluit is, kunnen zwangeren die de vaccinatie willen terecht bij de huisarts en de GGD. Bij de GGD is nog enige beschikbaarheid van het vaccin. Een vaccinatie bij de GGD kost tussen de 45-65 euro, afhankelijk van de lengte van het consult.

Implementatie maternale kinkhoestvaccinatie

Het ministerie van VWS met het RIVM en de betrokken beroepsgroepen, waaronder de KNOV, werken op dit moment aan een haalbare uitvoeringsvariant. De KNOV wil het goed regelen voor de verloskundige en de zwangere.

Lees verder in het nieuwsbericht ‘Staatssecretaris onderzoekt scenario’s implementatie maternale kinkhoestvaccinatie’

 

Bron KNOV 29-3-2018

OVERWEGING AFSCHAFFING EIGEN BIJDRAGE VOOR POLIKLINISCHE BEVALLING

By | Geen categorie, Nieuws | No Comments

In een brief naar de Tweede Kamer heeft minister Schippers bekend gemaakt dat ze in het voorjaar van 2017 een besluit neemt over het afschaffen van de eigen betaling bij de poliklinische bevalling zonder indicatie.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat afschaffing van de eigen bijdrage ongeveer € 12,5 miljoen euro kost. De minister heeft opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar dit bedrag. De uitkomsten van dit onderzoek zal ze betrekken bij haar besluitvorming. Volgens onderzoek van het Zorginstituut valt echter niet goed te onderbouwen wat de kosten en baten zijn van afschaffing. Zij pleiten ervoor om de eigen betaling af te schaffen, omdat dit niet past in de geest van de beoogde integrale geboortezorg.

Op dit moment betalen zwangeren een deel van de kosten zelf als ze zonder medische noodzaak in een instelling (poliklinisch of geboortecentrum) bevallen van een eerstelijns verloskundige. Voor eenzelfde bevalling met een ruggenprik is geen betaling verschuldigd. Sinds 2009 is de ruggenprik beschikbaar voor iedere zwangere.

Onderzoek van het Zorginstituut Nederland laat zien dat er sinds 2009 een stijging van 6,2% is van het aantal bevallingen met ruggenprik. Er is nog discussie of de stijging van het aantal ruggenprikken is ontstaan omdat vrouwen de eigen bijdrage op deze manier proberen te voorkomen. Het Zorginstituut is van mening dat de afschaffing van de eigen bijdrage kan leiden tot een daling van het aantal thuisbevallingen, maar verwacht wel dat thuisbevallingen blijven bestaan. Volgens het Zorginstituut moet het uitgangspunt moet zijn dat de zwangere vrouw altijd centraal staat: “Per individuele zwangerschap moet worden bekeken wat de beste locatie is om te bevallen. Bij die keuze mag wel of geen eigen betaling geen rol spelen.”.

 

Bron: KNOV 11 nov 2016

LICHAMELIJK ZWAAR WERK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

By | Nieuws, Zwangerschap | No Comments

Loop of sta je veel tijdens je werk of til je regelmatig kinderen of patiënten? Dan is de kans groot dat je werk lichamelijk belastend is.

Met lichamelijk zwaar werk bedoelen we werkzaamheden waarbij je veel kracht moet leveren, zoals bij dragen, tillen, duwen en trekken. Denk bijvoorbeeld aan het sjouwen van kra en, het verplaatsen van dozen, het optillen van kinde- ren, patiënten of bejaarden of het duwen en trekken van rolcontainers. Ook bepaalde houdingen kunnen lichamelijk zwaar zijn, zoals veel moeten bukken, hurken, knielen (bijvoorbeeld in de kinderopvang). Ook veel (trap)lopen of lang moeten staan (bijvoorbeeld in de horeca), horen bij lichamelijk zwaar werk.

Als je zwanger bent en lichamelijk zwaar werk verricht, zijn er risico’s voor de zwangerschap. Wil je meer weten hierover lees dan deze folder.

UITZENDING SAMEN STERK SBS6

By | Nieuws, Praktijk | No Comments

Onze praktijk is op  zaterdag 11 juni 2016 om 16.30 uur te zien in de uitzending Samen Sterk bij SBS6

Alles over de werkzaamheden binnen onze verloskundigenpraktijk is zaterdag 11 juni 2016 te zien in de uitzending ‘Zorg’ van Samen Sterk; Samen Sterk is een televisieprogramma waarin getoond wordt hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. Of het nou gaat om gezinsbegeleiding, langer thuis blijven wonen, een kunstmatige knie, acupunctuur of zelfs een operatieve ingreep: door samen naar oplossingen en antwoorden te zoeken, kunnen we er samen voor zorgen dat we de toekomst sterker tegemoet treden. Niemand hoeft dit alleen te doen en voor iedereen is er een oplossing mogelijk. In Samen Sterk komen al deze oplossingen voor vaak actuele vragen en situaties aan bod.

Presentatrice Angela van den Broek loopt een dag mee in onze praktijk en komt alles te weten over zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

De herhaling is te zien op zondag 12 juni 2016 om 11.00 uur op SBS 6